Povijest vinogorja

Vinogorje Erdut obuhvaća prostor između Drave na sjeveru i Dunava na istoku, dok s juga i zapada graniči s područjima gradova Vukovar i Vinkovci. Glavnina vinograda nalazi se na obroncima ERDUTSKO – DALJSKE planine.
Erdutsko vinogorje jedno je od najatraktivnijih u Slavoniji, jer mu posebnost izgleda daje pružanje velike rijeke DUNAV u njegovom podnožju sa čuvenim lesnim naslagama i strmim padinama. Ovaj prostor ima status zaštićenog krajolika, a najbolji dokaz vrijednosti njegovog slikovitog izgleda su brojne kuće za odmor uz županijsku cestu Aljmaš-Erdut iznad Dunava.
Na uzvisinama uz Dunav vinova se loza uzgajala i za vrijeme vladavine Rimljana.
Vino se na ovom području oduvijek cijenilo, unosile su se nove sorte te proširivale površine pod vinogradima. Smatra se da je vinovu lozu u naše krajeve donio rimski car Probus . U III stoljeću zasadio je vinograde na Fruškoj gori i odatle je vinova loza prenijeta u Erdutsko vinogorje.