OPG Silvestar Rogić

VINARI Silvestar Rogić
NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE OPG SILVESTAR ROGIĆ
MB 50104497
ADRESA SJEDIŠTA ERDUT, KOLODVORSKA 58A
KONTAKT TELEFONI 091/1209053
FAX
E-MAIL
WEB ADRESA
POVRŠINA VINOGRADA
ADRESA, GEOGRAFSKI PODACI O VINOGRADU / VINOGRADIMA
KUŠAONICA DA / NE U IZGRADNJI
KAPACITET KUŠAONICE 20 osoba
TRGOVINA / SUVENIRNICA DA / NE
SMJEŠTAJ DA / NE
OPIS SMJEŠTAJA (KAPACITET, DODATNE USLUGE…)
RESTORAN DA / NE
OPIS GASTRO PONUDE RESTORANA
OSTALE USLUGE, PROIZVODI (LIKERI, RAKIJE)
  • Seminari
  • Prezentacije
OSTALO
  • Uskoro
Uskoro